Prissammenligning

 

  • Man kan ikke sammenligne prisene på ALUCAT-båtene med andre båter på markedet på grunnlag av båtens lengde, men spesielt på grunnlag av båtens frie dekkplass og båtens økonomi og sikkerhet.
  • ALUCATs frie, flate dekk er opp til dobbelt så stort som i en like lang båt med V-skrog.
  • For eksempel ALUCAT W8 katamaranbåten med en lengde mindre enn 5m tilsvarer en 7-8 m lang båt med V-skrog når det gjelder det frie dekket.
  • Takket være ALUCAT-båtenes enestående gliegenskaper trenger båten ca. en tredjedels lavere motoreffekt sammenlignet med tilsvarende båter med V-skrog. Dette betyr betydelig rimeligere motorinvesteringer og derved også et lavere drivstofforbruk.
  • Dersom du velger en ALUCAT-katamaranbåt, får du med en betydelig mindre totalinvestering mer fri dekks- og oppbevaringsplass samt en tredjedels lavere brukskostnader enn med en båt med V-skrog.

Velkommen til å gjøre deg nærmere kjent med ALUCAT katamaranbåtene!