BÅTARNA

ALUCAT- katamaranbåtarna har sedan 2003 utvecklats och testats enligt helt nya idéer i skiftande förhållanden och för olika användningsområden. De mångsidiga båtarna har utvecklats av yrkesmän och förare av tävlingsbåtar, med målsättning att tillfredställa olika användargruppers behov. I utvecklingen har också deltagit sakkunniga experter och organisationer.

ALUCAT-katamaranbåten är i sin klass en föregångare och dess internationellt patenterade utformning garanterar oöverträffad prestanda för alla modeller.

 

ALUCAT®

Företagets målsättning är att erbjuda ett säkert, stabilt och ekonomiskt båtliv med yrkesmässig kvalitet för alla användargrupper.

ALUCAT-båtarna är finländska högkvalietsprodukter som passar utmärkt för alla världens olika förhållanden till sjöss. Företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på analyser av tester och erfarenheter från hela världen. I Alucats utveckling har framhävts användningen av 100% återvinningsbara material och de pantenterade katamaranskroven ger dessutom bättre energiekonomi än vad konkurrerande båtar har. I Alucatbåtarnas utveckling och tillverkning är utgångspunkten att alltid använda den senaste teknologin för att därigenom i högsta möjliga mån minimera miljöpåverkan.

ALUCAT-båtarna utvecklas alltid i första hand enligt standarder för yrkesbruk och tillverkningen sker också enligt dessa. Detta garanterar hållbarhet och högklassig kvalitet för alla användare.

ALUCAT® is SAFE
In real life, it means Stability, Area, Flexibility and Economy.
– That you´d return home –

WHATS UP