BÅTARNA

ALUCAT- katamaranbåtarna har sedan 2003 utvecklats och testats enligt helt nya idéer i skiftande förhållanden och för olika användningsområden. De mångsidiga båtarna har utvecklats av yrkesmän och förare av tävlingsbåtar, med målsättning att tillfredställa olika användargruppers behov. I utvecklingen har också deltagit sakkunniga experter och organisationer.

ALUCAT-katamaranbåten är i sin klass en föregångare och dess internationellt patenterade utformning garanterar oöverträffad prestanda för alla modeller.

 

ALUCAT®

Företagets målsättning är att erbjuda ett säkert, stabilt och ekonomiskt båtliv med yrkesmässig kvalitet för alla användargrupper.

ALUCAT-båtarna är finländska högkvalietsprodukter som passar utmärkt för alla världens olika förhållanden till sjöss. Företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på analyser av tester och erfarenheter från hela världen. I Alucats utveckling har framhävts användningen av 100% återvinningsbara material och de pantenterade katamaranskroven ger dessutom bättre energiekonomi än vad konkurrerande båtar har. I Alucatbåtarnas utveckling och tillverkning är utgångspunkten att alltid använda den senaste teknologin för att därigenom i högsta möjliga mån minimera miljöpåverkan.

ALUCAT-båtarna utvecklas alltid i första hand enligt standarder för yrkesbruk och tillverkningen sker också enligt dessa. Detta garanterar hållbarhet och högklassig kvalitet för alla användare.

ALUCAT® is SAFE
In real life, it means Stability, Area, Flexibility and Economy.
– That you´d return home –

WHATS UP

The website uses cookies. By using this website, you accept the use of cookies. Read more

Cookies make using our website easy, fast and user-friendly.

A cookie is a small text file that is stored on a user's device by an Internet browser. Cookies are set on the user's terminal only with the site the user invites. Only the server that sent the cookie can later read and use the cookie. Cookies or other technologies do not damage the user's terminal or files, and cannot be used to access programs or spread malware. The user cannot be identified by cookies alone.

If you wish, you can prevent your browser from using cookies, delete stored cookies or request notification of new cookies from your browser. Instructions on how to delete cookies can be found at: https://www.aboutcookies.org/Blocking or deleting cookies may interfere with some of the functions of our website. You can read more about cookies and Finnish cookie requirements on FICORA's website https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta. We reserve the right to update cookie policies, for example due to service developments or mandatory legislation.

Close