Egenskaper

Den største tillatte krengingen for en fullastet båt med V-skrog er 19,5 grader. En katamaran krenger bare 10 grader med maksimal last.

En katamaran svinger uten å grave seg ned. Lett, sikker og trygg havnemanøvrering.

Alucat holder seg stabil og i vannrett stilling ved svinging. Horisonten blir ikke borte og det oppstår ikke dødvinkler. Man beholder utsikten til alle retninger hele tiden mens man kjører.

Alucat pløyer ikke vannet, men utnytter den naturlige løftende kraften i vannet. Det oppstår ikke noen planterskel.

Alucat går uten å slå i bølgene. Både komforten, sikkerheten og styringen av båten blir bedre.

Akterdelen på Alucat synker ikke ned ved nødstans, og derfor oppstår det ikke farlige akterbølger.

Man kommer seg om bord i Alucat ved hjelp av en lang baugrampe.

Alucat går sikkert og stabilt inn på land og velter ikke ustabilt over til siden slik båter med V-skrog gjør.