Aktuellt

Alucat(R) is SAFE. In real life, it means Stability, Area, Flexibility and Economy.

"That you'd return home"

 

 

 

 

Aluminium båtar

ALUCAT W8 

ALUCAT W8 är en äkta multifunktionsbåt med katamaranskrov, avsedd för alla användargrupper. Denna båt i kraftigt aluminium har speciella egenskaper jämfört med traditionella båtar med v-botten. ALUCAT W8 är ytterst stabil, säker och ekonomisk.


Läs mer »

ALUCAT W14

ALUCAT W14 båt är praktiska, säkra och hållbara multifunktionsbåt med katamaranskrov. Båtarna lämpar sig speciellt för professionellt bruk och för myndigheters behov. Båtarna har förstklassiga sjöegenskaper även med tung last och däcksutrymmena kan lätt modifieras enligt behov.


Läs mer »

ALUCAT W10

ALUCAT W10 är en äkta multifunktionsbåt med katamaranskrov, avsedd för alla användargrupper. Båtarna också lämpar sig speciellt för professionellt bruk och för myndigheters behov. ALUCAT W10 är ytterst stabil, säker och ekonomisk.Läs mer »

Egenskaper

Största tillåtna lutning med maximal last för båtar med v-botten är 19,5 grader. En katamaran lutar endast 10 grader med maximal last.

En katamaran svänger utan avdrift. Hamnmanövreringen går enkelt, säkert och tryggt.

Alucat hålls stadigt vågrät i svängarna. Horisonten försvinner inte och det bildas inga döda vinklar. Sikten hålls bra åt alla håll hela tiden.

Alucat plogar inte vattnet utan utnyttjar vattnets naturliga lyftkraft. Det bildas ingen planingströskel.

 

 

Alucat smäller inte i vågorna. Bekvämligheten, säkerheten och kontrollen över båten är bättre.

Vid nödstopp trycks inte Alucats akter ner och därför bildas ingen farlig aktervåg.

Man stiger tryggt i Alucat via en bred bogramp.

Alucat går tryggt och stabilt till stranden och gungar inte ostadigt som en båt med v-botten.

Alucat

Alucat-katamaranerna har utvecklats och testats utifrån en ny slags båtinnovation sedan 2003, i olika omständigheter och för olika användningsändamål. De multifunktionella båtarna är utvecklade av tävlingsbåtförare för alla användargrupper. Vid planeringen har finska toppexperter inom båtbranschen deltagit. 

Företagets mission är att erbjuda stabila, säkra och ekonomiska båtar.

Alucat är en finsk topprodukt för inhemska och internationella vatten. Företagets forskning och produktutveckling grundar sig på noggrann testning och användarerfarenheter. Alucat värdesätter hållbar utveckling, vilket framhålls i att tillverkningsmaterialet är 100 % återvinningsbart. I planering, produktion och användning är utgångspunkten minimering av miljöbelastningen.